09:10 - 10:10 - AÇILIŞ Oturum Başkanı : Remzi Çevik
09:10 - 09:20 Açılış Konuşması Prof. Dr. Remzi Çevik
09:20 - 09:40 "Zerzevan Kalesi ve Mithraeum" Doç . Dr. Aytaç Coşkun - Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
09:40 - 10:00 Açılış Dersi (Opening lecture), What is new in spondyloarthritis treatments: JAK Inhibitors Muhammad Asim Khan
10:00 - 10:10 - ARA
10:10 - 11:15 - OTURUM 1 Oturum Başkanları : Sami Hizmetli – Ömer Kuru
10:10 - 10:30 SpA’nın etyopatogenezi İlhan Sezer
10:30 - 10:50 SpA sınıflama kriterleri Erhan Çapkın
10:50 - 11:10 SpA’da Kullanılan Değerlendirme ölçekleri Zeynel Abidin Akar
11:10 - 11:15 Tartışma
11:15 - 11:30 - ARA
11:30 - 12:45 - OTURUM 2 Oturum Başkanları: Şebnem Ataman - Ayhan Kamanlı
11:30 - 11:50 Axial SpA’lara güncel yaklaşım Remzi Çevik
11:50 - 12:12 Reaktif artritlere güncel yaklaşım Gürkan Akgöl
12:10 - 12:30 Jüvenil SpA’lara güncel yaklaşım Pelin Oktayoğlu
12:30 - 12:45 Tartışma
12:45 - 13:00 - ARA
13:00 - 14:00 - MSD UYDU SEMPOZYUMU (“Bir Hayat, Bir Dokunuş: AS ve RA tedavisinde Gerçek Yaşam Verileri ile Simponi Deneyimleri”) Oturum Başkanı : Prof. Dr. Sami Hizmetli
13:00 - 13:15 Açılış Prof. Dr. Sami Hizmetli
13:15 - 13:50 AS ve RA tedavisinde Gerçek Yaşam Verileri ile Simponi Deneyimleri Doç.Dr. Kemal Erol
13:50 - 14:00 Soru Cevap Prof. Dr. Sami Hizmetli - Doç. Dr. Kemal Erol
14:00 - 14:10 - ARA
14:10 - 15:25 - OTURUM 3 Oturum Başkanları: Ali Gür - Murat Birtane
14:10 - 14:30 SpA’larda Komorbid Durumlar Gamze Kılıç
14:30 - 14:50 Oftalmolog gözüyle SpA ve Göz Esra Kardeş
14:50 - 15:10 Gastroenterolog gözüyle Barsak ve SpA Alper Yurci
15:10 - 15:25 Tartışma
15:25 - 15:40 - ARA
15:40 - 17:15 - OTURUM 4 Oturum Başkanları: Mehmet Karakoç - Arzu Kaya
15:40 - 16:00 Dermatolog Gözüyle PsA Derya Uçmak
16:00 - 16:20 PsA’nın tedavisine güncel yaklaşım Kemal Nas
16:20 - 16:40 Olgularla PsA Gamze Dilek - Mehtap Unan
16:40 - 17:00 SpA’larla Karışabilen Hastalıklar Alparslan Yetişgin
17:00 - 17:15 Tartışma
09:30 - 10:45 - OTURUM 1 Oturum Başkanları: Ömer Faruk Şendur - Akın Erdal
09:30 - 09:50 SpA’da Akılcı ilaç kullanım: NSAİİ steroid ve DMARD Mehmet Okçu
09:50 - 10:10 SpA’da Biyolojiklere güncel bakış M. Tuncay Duruöz
10:10 - 10:30 SpA’da FTR Yüksel Ersoy
10:30 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:00 - ARA
11:00 - 12:15 - OTURUM 2 Oturum Başkanları: Haşim Çakırbay - Ümit Dündar
11:20 - 11:40 SpA’da gebelik ve perioperatif yönetim Serda EM
11:00 - 11:20 Covid 19 günlerinde SpA’nın yönetilmesi Meltem Alkan Melikoğlu
11:40 - 12:00 SpA’da beslenme ve oral mikrobiota Banu Dilek
12:00 - 12:15 Tartışma
12:15 - 13:00 - ARA
13:00 - 14:45 - OTURUM 3 Oturum Başkanları: Kenan Akgün - Murat Karkucak
13:00 - 13:30 SpA’da Direkt grafi, BT ve sintigrafi Yunus Durmaz
13:30 - 14:00 SpA’da USG İbrahim Batmaz
14:00 - 14:30 SpA’da MRG Özgür Akgül
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:00 - ARA
15:00 - 16:15 - Poster Sunumları Oturum Başkanları: Mehmet Çağlayan - Murat Toprak
16:15 - 16:30 - KAPANIŞ
15:00 - 16:15 - Sözel Sunumlar - Oturum Başkanları: Mehmet Çağlayan - Murat Toprak
15:00 - 15:10 S-01 Psöriatik artritte atıf alan Top 20 makale: Bir Bibliyometrik analiz Yakup Erden
15:10 - 15:20 S-02 Fibromiyalji sendromlu hastalarda metabolik sendrom sıklığı ve metabolik sendrom varlığının fibromiyalji sendromlu hastaların yaşam kalitesine etkisi Muhammet Şahin Elbastı
15:20 - 15:30 S-03 Romatoid Artritli Hastalarda Komorbiditenin Değerlendirilmesi Mehmet Ali Balcı
15:30 - 15:40 S-04 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tek Merkez Adalimumab Yan Etki Deneyimi Lütfi Akyol
15:40 - 15:50 S-05 Ege Bölgesi’nde MEFV Gen Varyant Sıklığının Araştırılması Filiz Hazan
15:50 - 16:00 S-06 Romatoid Artrit Hastalarında Fibromiyalji Varlığının Kinezyofobi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Zeynep Karakuzu Güngör
16:00 - 16:15 Tartışma